Trainingen

Persoonlijke ontwikkeling

Naast de inhoudelijke kennis en vaardigheden die specifiek bij het werk zelf horen (de ‘hard skills’) zijn er nog andere gebieden waarop de professional zich kan bekwamen (de ‘soft skills’). Een stap Verder zetten in persoonlijke groei en ontwikkeling zorgt voor meer werkplezier en effectiviteit.

$erder persoonlijke
ontwikkeling

Deze opleidingen kunnen met hele teams gevolgd worden of door mensen uit verschillende onderdelen van de organisatie en sluiten altijd aan bij de werkpraktijk en het opleidingsbehoefte van de deelnemer(s).

Werkdruk en vitaliteit
Time-management
Klantgerichtheid
Presenteren

Ontdek de impact van zelfkennis en versterk het leiderschap binnen jullie organisatie met onze training ‘Essentiële Zelfkennis voor Leiders.’ Deelnemend leidinggevenden verkrijgen diepgaand inzicht in hun individuele leiderschapsstijlen, waarden en sterke punten, waardoor zij als team zelfverzekerd en doelgericht kunnen leiden. Deze training, met diverse persoonlijkheidstesten, managementtheorieën en interactieve werkvormen, biedt een unieke mix van inzichten en vaardigheden. Ze ontwikkelen gezamenlijk effectieve strategieën om conflicten te beheren, leiderschap aan te passen aan teambehoeften en een inclusieve werkomgeving te cultiveren. Investeer vandaag in de groei van jullie leiders en neem contact met ons op!

Zelfvertrouwen
Gespreksvoering

Verder met opleidingen biedt hierbij altijd maatwerk, de opleiding moet precies dát zijn wat deelnemers nodig hebben om verder te komen in hun ontwikkeling.

Zelfkennis (DISC)
Zelfkennis door boksen

Kom $erder met

een soft-skills leergang

Deze leergang is een programma voor professionals die hun inhoudelijke talenten willen versterken met ‘soft skills’; veelal communicatieve vaardigheden die het mogelijk maken om effectief doelen te behalen met en voor andere mensen in de eigen organisatie of bij de klant.

Deze leergang is opgebouwd uit meerdere inhoudelijke bijeenkomsten en intervisie-sessies met een totale doorlooptijd van bijvoorbeeld 1,5 jaar. Het is gericht op persoonlijke effectiviteit en maakt steeds gebruik van het lerend vermogen van de groep: samen komen we verder!
De tijd en ruimte tussen de bijeenkomsten wordt gebruikt voor het maken van opdrachten, toepassing van het geleerde en/of het werken aan eigen leerdoelen.

De persoonlijke leerdoelen van de deelnemers vormen een rode draad tijdens het programma. 

De bijeenkomsten hebben een zo actief en uitdagend mogelijk programma, met veel oefening en toepassing. Leren door te doen is daarbij een belangrijk motto. 

Tijdens dit programma worden de deelnemers begeleidt door een vaste trainer die het hele proces begeleidt en een aantal sessies verzorgt. Bij een aantal bijeenkomsten maken we gebruik van een expert trainer. De vaste trainer is ook bij deze uitvoeringen aanwezig en zorgt voor continuïteit in het proces en de verbinding tussen de verschillende onderwerpen. 

Tijdens de intervisie-bijeenkomsten gaan we aan de slag met casuïstiek uit de praktijk en leren deelnemers te werken met verschillende intervisie-modellen.

Verder met opleidingen biedt altijd maatwerk, het aanbod moet precies dát zijn wat de deelnemers nodig hebben om verder te komen in hun ontwikkeling.