Trainingen

Teamontwikkeling

Samenwerken is niet eenvoudig. Het vraagt veel van de individuele teamleden op het gebied van zelfreflectie en inzicht in groepsdynamiek en doelgericht werken. Succesvolle teams ervaren meer werkplezier, stimuleren elkaar in hun ontwikkeling en behalen betere resultaten.

$erder met
het team

Om teams een stap verder te helpen in hun ontwikkeling sluiten we zoveel mogelijk aan bij de huidige praktijk van het team. Daarbij gebruiken we een breed scala aan theoretische modellen en praktische werkvormen. De deelnemers gaan voor, tijdens en na de training zelfstandig en samen aan de slag met de inhoud.

Naast inhoudelijke programma’s bieden we voor teams ook actieve sessies zoals: buitenprogramma’s, kookworkshops, paardencoaching, boksen en systemisch werk.

Gedragsstijlen (DiSC) in het team

Overweegt je verder te gaan met een DiSC training? Hier is waarom het een waardevolle investering is voor je team.

Onze DISC-training gaat verder dan alleen het begrijpen van persoonlijkheden; het opent de deur naar een dieper inzicht in je teamleden. Door deze training ontdekken deelnemers niet alleen hun eigen voorkeursstijlen, maar leren ze ook begrijpen waarom hun collega’s anders denken en handelen. Dit legt een stevig fundament voor een betere teamdynamiek en een verbeterde communicatie.

Daarnaast biedt de training praktische tools om de DISC-theorie toe te passen in de dagelijkse samenwerking. Door effectief gebruik te maken van deze inzichten, ontstaat er een krachtige synergie binnen het team. Teamleden leren niet alleen elkaar beter kennen, maar ontwikkelen ook concrete vaardigheden om verschillen te omarmen en te benutten. Kortom, een DISC-training bij ons is niet alleen informatief, maar bovenal een hands-on ervaring die direct bijdraagt aan een sterker en meer samenhangend team!

Samenwerken: actief programma

We kunnen allemaal praten en nadenken over samenwerking, communicatie en leiderschap, maar hoe brengt het team dit in de praktijk wanneer er minder tijd is voor nadenken en overleggen? Welk intuïtieve gedrag komt er naar boven? Wat werkt wel goed en wat minder?

Tijdens een actief programma binnen of buiten gaan jullie aan de slag met persoonlijke en gezamenlijke patronen. Kijken jullie wat er gebeurt met je gedrag en met de samenwerking wanneer je onder tijdsdruk komt, wanneer je iets spannend vindt of bijvoorbeeld wanneer je kan winnen of verliezen.

Naast leuke actieve spellen en oefeningen is er ook veel tijd voor reflectie, zelf en met elkaar. Hierbij wordt steeds een link gelegd met het eerder geleerde (DiSC bijvoorbeeld) en de werkpraktijk.

Bij deze programma’s kan iedereen op hun manier meedoen!

Teamopstellingen
Feedback geven en ontvangen

In teams waar een goede aanspreekcultuur heerst zijn teams met een prettige sfeer en een hoge mate van kwaliteit en productiviteit. Wie wil dat nu niet?

Uit de praktijk en onderzoek blijkt dat het ontwikkelen van een ‘feedback vragende houding’ essentieel is in dit proces, naast het ontwikkelen van vaardigheden om goed feedback te geven.

Collega´s aanspreken op gedrag of zelf het onderwerp zijn van kritiek, zorgt soms voor misverstanden en irritatie. In deze training leert het team feedback geven en ontvangen op een manier die leidt tot sterke relaties en een betere samenwerking op de werkvloer en worden er afspraken gemaakt over de inhoud en de manier waarop men feedback wil geven en ontvangen. Ook leer je welke psychologische processen er spelen bij het ontvangen van feedback.

Het geven van positieve feedback wordt onderschat of soft gevonden en daardoor te weinig gedaan terwijl het effect zeer groot kan zijn. In onze training leert je hier meer over en ervaart je de kracht van het compliment.

Competenties/talenten in het team

Leer elkaars competenties en talenten beter kennen en gebruiken tijdens deze interactieve training waarbij we een game spelen om te oefenen met het inzetten van competenties en talenten tijdens het samenwerken aan bijvoorbeeld een project.

Communicatie in het team

Voorafgaand aan de training analyseren we samen waar de communicatie in het team goed gaat en waar er ruimte is voor verbetering. Tijdens de training zoeken we dit verder met elkaar uit en oefen je samen met het team met de zaken die nog lastig zijn. 

Teamtraining Lencioni model

Tijdens deze training gaan we aan de slag met de theorie van Patrick Lencioni ‘ de vijf frustraties van teamwork’. Jullie kijken hoe het met de vijf frustraties gaat in jullie team: Wat gaat er al goed en waar is ruimte voor verbetering? We gaan er meteen mee aan de slag en bekijken hoe jullie het verder kunnen toepassen in de praktijk.

Samen veranderen

In een wereld waar verandering aan de orde van de dag is, begrijpen we dat teams samen door transformaties navigeren een uitdaging kan zijn. Het ene teamlid staat meteen in de startblokken terwijl een ander zich afvraagt wat precies het doel is. 

Onze training biedt een grondig begrip van verandermanagementtheorieën veranderstijlen en combineert dit met interactieve werkvormen om deelnemers te helpen veranderingen te omarmen en te sturen.

De training ‘Samen Veranderen’ is gericht op teams die gezamenlijk verandering willen omarmen, wat soms lastig kan zijn. Onze aanpak stimuleert deelnemers om een cultuur van open communicatie en betrokkenheid binnen het team te creëren, waarbij de kracht van het collectief wordt ingezet om obstakels te overwinnen. Door actieve werkvormen toe te passen, wordt de theorie direct in de praktijk gebracht, waardoor deelnemers concrete vaardigheden ontwikkelen om succesvolle veranderingen binnen hun teams te leiden en te ondersteunen.

Ontdek samen met ons de kracht van samenwerking in verandering en groei samen verder naar nieuwe hoogten. 

Kom $erder met

Je team op de kaart

Tijdens deze bijeenkomst nemen we jullie mee in ‘de wereld van verschil‘. Hierbij gaan we aan de slag met gedragsstijlen in een creatief jasje: een landkaart.

Na het maken van een korte vragenlijst die je van tevoren online invult, wordt jouw gedragsprofiel letterlijk in kaart gebracht. De namen van de steden, rivieren, bergen en zeeën op de PersonalMap tonen in één oogopslag jouw gedragsstijl, valkuilen en hoe anderen die ervaren. Hierdoor is het een en ander vlot inzichtelijk en het biedt ruimte om nader tot elkaar te komen.

Deze (zelf) kennis zetten we vervolgens in om aan de slag te gaan met de samenwerking in het team: op welke manier kan je prettig samenwerken en bijvoorbeeld feedback geven? Hoe is de dynamiek in jullie team en hoe kan je daar optimaal gebruik van maken? Door van en met elkaar te leren verbeter je het teamwerk én je eigen skills! Je leert elkaar op een nieuwe manier kennen. We gaan hierbij zo praktisch en concreet mogelijk aan de slag.

Verder met opleidingen biedt altijd maatwerk, het aanbod moet precies dát zijn wat de deelnemers nodig hebben om verder te komen in hun ontwikkeling.